Παναγοπούλου Αντωνία-Τόνια

Ιδιοκτήτρια – Γενική Διευθύντρια της «Archipelagos Luxury Hotel» Μύκονος